Itangiriro no Kuva

Itangiriro no Kuva

Itangiriro no Kuva ni ibitabo bibiri bibanza muri Bibiliya ndetse ni bibiri mu bitabo bitanu bigize icyiswe ‘Torah’ bivuze ibitabo bitanu byanditswe na Mose. Itangiriro ritangira rivuga inkuru y’irema ndetse rikigisha ko Imana ari yo yaremye ibiriho byose. Iki gitabo kandi cyigisha ibijyanye n’uko Imana yahamagaye Aburahamu n’uburyo amahanga yose yo ku isi yagombaga kuzabonera umugisha mu bazamukomokaho. Igitabo cyo Kuva kivuga ku buretwa bw’ubwoko Imana yatoranyije (Abisirayeli) mu Egiputa n’uko Imana, ibinyujije mu mugaragu wayo Mose, yabakuye muri ubu buretwa.

Lessons

Amasomo ahari:

INTEGO YA BIBILIYA

Author: kinyarwandan

UBURYO BWO KWIGA BIBILIYA

Author: kinyarwandan

ESE IREMA RIRIZEWE?

Author: kinyarwandan

KUVUKA KW’UMUNTU

Author: kinyarwandan

URI HEHE?

Author: kinyarwandan

MWENE SO ARI HEHE?

Author: kinyarwandan

SE WO KWIZERA

Author: kinyarwandan

ESE URI NDE?

Author: kinyarwandan

ESE URI NDE?

Author: kinyarwandan

AMABANGA ANE YO MU MWUKA

Author: kinyarwandan

AMAHAME YO KUBOHOKA

Author: kinyarwandan

UMWUKA W’AMATEGEKO ICUMI

Author: kinyarwandan

Comments are closed.