KUVANA UMUNTU MU BUSA UKAMUGIRA UMUNTU

Igitabo cyo Kuva ni ikigereranyo cyo gucungurwa cyangwa agakiza k’ubwoko bw’Imana kandi ubuzima bwa Mose ni urugero rukomeye rw’uburyo bwo gucungura. Imana yigishije Mose kwicisha bugufi kugirango imukoreshe nk’umucunguzi w’ubwoko bwayo. Imana itwigisha ibinyujije kuri Mose. Numugambi w’Imana gukoresha imbaraga z’Imana mubantu b’Imana kugirango ugere ku ntego z’Imana, ukurikije gahunda y’Imana.

Audio Lesson:

Back to: Itangiriro no Kuva

Leave a Reply