AMAHAME YO KUBOHOKA

Imbaraga z’Imana zigaragarira mu gitabo cyo Kuva. Guhangana kwa Mose na Farawo birasa n’ibyo Satani agerageza kudukorera uyu munsi. Satani, kimwe na Farawo, ntacyo bimubwiye kuba abantu arabanyamadini icyo ashaka niko batava muri Egiputa cyangwa ngo bagere kure, cyangwa ngo bashyiremo abana babo, cyangwa imitungo mugusenga. Wige uburyo kurokorwa mucyaha bisaba urukurikirane rwibitangaza bihwanye nibyo Imana yakoze igihe yakizaga Abisiraheli muri Egiputa.

Audio Lesson:

Back to: Itangiriro no Kuva

Leave a Reply