UMWUKA W’AMATEGEKO ICUMI

Muri iri somo, turareba byimbitse intego y’ Amategeko Icumi na buri tegeko, nuburyo Yesu yabisobanuye akanabishyira mubikorwa mubuzima bwabamukikije. Amategeko Icumi yanditse kumabuye abiri. Ane muri yo agenga imibanire yacu n’Imana, naho atandatu agenga imibanire yacu n’abantu. Mugihe twubahiriza amategeko yose, tugomba kwitondera kuyakurikiza muburyo bwumwuka.

Audio Lesson:

Back to: Itangiriro no Kuva

Leave a Reply