KWIZERA, KUBABARIRA N’UMURYANGO

Mu Ivanjili ya Matayo twiga uburyo Yesu yigishije akoresheje imigani, inyiigisho, hamwe n’ingero. Yigishije akamaro ko kwizera ati, Byose birashoboka kubizera. Yesu yigishije kandi kenshi kubyerekeye kubabarira. Kubera ko twababariwe, tugomba kubabarira buri gihe. Yesu yigishije ibijyanye no gushyingirwa ndetse no gutana, ashimangira ko gushyingiranwa ari isezerano ryera, ko ridaseswa. Dukeneye ubufasha bw’Imana kugirango dusohoze inshingano z’umuryango no kurera abana.

Audio Lesson:

Back to: Intangiriro ku Isezerano Rishya: Matayo

Leave a Reply