URWIBUTSO RW’IBITANGAZA

Mu Gutegeka kwa kabiri, mu nyigisho za Mose, hibandwa cyane ku kamaro ko kumvira Ijambo ry’Imana. Igihe isiraheli yubahaga amategeko y’Imana, Imana yabahaye umugisha. Igihe batumviye amategeko y’Imana, ntibigeze baronka imigisha y’Imana. Imwe mu nyigisho za nyuma za Mose, atubwira ko Imana itaduha imigisha kuko turi beza. Imana iduha imigisha kuko Yo ari Nziza kandi kuko idukunda. Icyo nicyo Ubuntu busobanura.

Audio Lesson:

Back to: Abalewi – Yosuwa

Leave a Reply