IBINTU BIHAMBAYE BIKOZWE N’ABANTU BASANZWE

Igitabo cy’Abacamanza kitwereka Imana yishimira gukora ibintu bihambaje binyuze mu bantu basanzwe nkawe nanjye. Inyigisho ziranga aba bacamanza ziduha ubushishozi nicyizere kuri ibyo bihe twumva tudakwiriye cyangwa tudakwiriye guhangana ningorane zubuzima. Binyuze mu buhakanyi n’ingaruka zabyo ziteye ubwoba, Imana itwereka ukuri gutangaje ukuntu kerekana uburyo yubaha ubudahemuka kandi igasohoza imigambi yayo kubantu bayo.

Audio Lesson:

Back to: Amateka: Abacamanza – Esiteri

Leave a Reply