JYE SINSHOBOYE ARIKO IMANA YO IRASHOBOYE

Yesu atangira yigisha abigishwa be imyifatire umunani yitwa, ‘Abahire’, cyangwa ‘imyifatire myiza’, kuko buri kimwe gitangizwa n’ijambo ry’umugisha. Yesu asezeranya guha umugisha umwigishwa ufite iyi myifatire yose. Iri jambo ‘umugisha’ mubyukuri rishobora gusobanura ‘kwishima’, ‘gutera imbere mu mwuka’, cyangwa ‘muburyo bw’ubuntu’. Buri myifatire ikubiyemo isezerano risobanura uburyo uyu mugisha uza mubuzima bwuwo mwigishwa.

Audio Lesson:

Back to: Ikibwirizwa cyo ku musozi

Leave a Reply