AMASHUSHO AGARAGARA Y’ITORERO RITAGARAGARA

Itorero ryo mu kinyejana cya mbere hamwe n’itorero ryacu muri iki gihe, agomba kugira ingingo icumi biyaranga: Ivugabutumwa-gusangira Ubutumwa buri gihe nk’imibereho ya buri munsi, Kwigisha- gukura mu buryo bw’u mwuka biturutse ku kwiga Ibyanditswe,kugirana Ubusabane hamwe na hamwe, Gusenga-guhimbaza gusenga Umwami, Igihe cyo gusenga hamwe n’Imana, Ubumwe-ibintu byose muri rusange, Imico itandukanye-byose birihariye ariko ibyo bibatandukanya bituma bakomera, Ubwinshi- umushumba urenze umwe kugirango basangire umurimo, Kubabarana- kwita kubandi, Uburinganire-ni bumwe.

Audio Lesson:

Back to: Ibyakozwe n’intumwa n’Abaroma

Leave a Reply