UMUGISHA WO KUBABARIRWA

Imana yagaruye ubugingo n’ubwami bw’ umwami Dawidi nubwo yananiwe mumico no muburyo bw’ umwuka. Ariko umugisha wo kubona imbabazi z’Imana no kugarurwa kwayo byaje nyuma yuko Dawidi agendeye munzira zo gukiranuka yemera icyaha cye, arakihana, kandi yiyemeza gukurikira inzira ya Nyagasani. Twese dufite ikibazo cy’icyaha nka David. Imbabazi z’Imana nicyo gisubize ku kibazo cyacu.

Audio Lesson:

Back to: Amateka: Abacamanza – Esiteri

Leave a Reply