ABAKOZI BATANGA IHUMURE N’UBURYO BWO KURUHUKA,

Rimwe na rimwe abizera bagira ibitekerezo biyobye ko kwizera kwabo ari intege nke iyo bagaragaje ibimenyetso by’agahinda gaterwa no gupfusha. Uyu muhire ntushyigikira umubabaro gusa ahubwo uyihuza n’umugisha. Kuririra uwapfuye ni ibisanzwe kandi hari ibintu Imana ishaka ko twigira muri uwo mubabaro. Tugomba kureka Imana igakoresha ibihe by’agahinda gaterwa no gupfusha kugirango ituyobore muburyo butatu. Ubwa mbere, icyunamo kidufasha kubaza ibibazo bikwiye birebana n’ubuzima. Icya kabiri, bidufasha gushaka ibisubizo by’Imana. Icya gatatu, bidufasha kandi kwakira imigisha Imana yatanze, harimo agakiza kacu.

Audio Lesson:

Back to: Ikibwirizwa cyo ku musozi

Leave a Reply