UBUTUMWA BWIZA NYABWO

Pawulo asoza 2 Abakorinto ahamagarira abari mu itorero kwisuzuma ubwabo ngo barebe niba koko bari muri Kristo. Igitabo gikurikiraho twiga ni ibaruwa Pawulo yandikiye Abagalatiya, aho abayobozi b’Abayahudi bigishaga ko gukizwa no kuguma mu gakiza umuntu agomba kwita kumategeko y’Abayahudi. Pawulo yavuze ko nihagira uza avuga ubutumwa butandukanye, bagomba kwangwa no kuvumwa ku Mana, kuko Ubutumwa yabwirije butavuye ku bantu

Audio Lesson:

Back to: Inyandiko za Pawulo: Abagalatiya – 2 Timoteyo

Leave a Reply