UMUGISHA WO KUBABARIRWA

Muri Zaburi ya 32 na 51, hamwe n’izindi, Dawidi avuga ku marangamutima twese dushobora kugira aho duhuriza nayo: amarangamutima ajyanye no kwicira urubanza. Zaburi yo kwatura no kubabarira iratwereka ihumure n’ibyishimo biboneka mu mbabazi z’Imana ibabarira ibyaha byacu n’imigisha y’ubuntu bw’Imana no kongera kuturema bushya. Zaburi 139 isobanura Imana dusenga iyo ari yo. Imana iratuzi kandi iradusobanukiwe neza, niyo mpamvu rero ari Yo mujyanama wacu wuzuye mubihe bigoye.

Audio Lesson:

Back to: Ubusizi: Yobu – Indirimbo za Salomo

Leave a Reply