AMAGUFWA YUMYE

Ezekiyeli yahawe iyerekwa ry’ikibaya cy’amagufwa yumye. Ezekiyeli yahanuye amagufwa baraterana yaje kongera gusubirana ubuzima n’inyama zigasubiraho. N’uko Uwiteka aravuga ati: “Bahanura Umwuka, Umwuka w’Imana kugirango imibiri igaruke mu buzima. Ikintu cyose tugerageza gukora tudafite Roho Mutagatifu ntigishoboka, nko guha amagufa yapfuye ubuzima bushya. Itorero rigomba guhabwa imbaraga na Roho Mutagatifu kugira ngo rijyane Ubutumwa Bwiza ku isi yapfuye mu mwuka.

Audio Lesson:

Back to: Abahanuzi Bakuru: Yesaya – Daniyeli

Leave a Reply