IMIBANO Y’UMUSUHUKE

Filemoni ni kane mu nzandiko za gereza ya Pawulo, ibaruwa ngufi kandi ifite imbaraga Onesimusi yafashe mu ntoki ubwo yasubiraga kwa shebuja, wizeraga ubutunzi. N’ubwo ari ibaruwa igaragara ko ari ngufi, ni ndende mubikorwa byayo no mu ngiro. Kuba Imana yaratugize ibiremwa yihitiyemo kandi bishobora nabyo guhitamo, bisa nk’ibyingenzi kuri Pawulo. Yesu kristu ni we gisubizo wenyine dufite ku bibazo byacu bwite cyangwa ibibazo dufitanye n’abandi.

Audio Lesson:

Back to: Inyandiko za Pawulo: Abagalatiya – 2 Timoteyo

Leave a Reply