UMUHANUZI W’UMUNYAPOLITIKE

Igitabo cya Mika kivuga k’ ubutumwa butatu bukomeye. Uyu muhanuzi yavutse ari umuhinzi, nyamara yahamagariwe kwigisha ijambo ry’Imana abayobozi ba politiki naba roho bo mu migi mikuru ya Isiraheli na Yuda. Mika yashinje abayobozi cyane ruswa yo mu myifatire no mu mwuka y’ubwoko bw’Imana Mika yabwirije inzira imwe yonyine bashobora gutabarwa mu kuneshwa kwabo ari uko Imana yohereza Umutegetsi utunganye: Mesiya.

Audio Lesson:

Back to: Abahanuzi Bato: Hoseya – Malaki

Leave a Reply