IGISUBIZO CYA NYUMA CY’IMANA

Mu nyigisho ya gatatu ya Mika yabwirije; Imana yifuza ko ubwoko bwayo bubaho neza, gukunda imbabazi, no kugenda bicishije bugufi imbere yayo Mika amaze gukemura ikibazo cyo kunanirwa kwa leta no guhomba mu mwuka muri Isiraheli no mu Buyuda, Mika yabwirije ubutumwa bw’amizero binyuze mu buhanuzi bwa Mesiya. Aho ubutegetsi bw’abantu bwari bwarananiwe i Yerusalemu na Samariya, ubutware buhebuje bwa Kristo ntibwari ubwo kuneshwa, kandi yazanaga amahoro nyayo kubantu be. Yaba urugero rwiza rw’Intumwa, Umutambyi, n’Umwami.

Audio Lesson:

Back to: Abahanuzi Bato: Hoseya – Malaki

Leave a Reply