KWIJUJUTA

Malaki ni umuhanuzi wa nyuma mu Isezerano rya Kera. Yabwirije nyuma y’igihe cya Nehemiya, igihe abantu bari bafite ubundi bwoko bw’ idini nyamara bahakana ukuri kw’imibanire n’Imana. Ubutumwa bw’umutima bwari uko Imana yashakaga kugirana umubano w’urukundo n’ubwoko bwayo. Bakoze imihango bibwiraga ko Imana ishaka, ariko bari bakonje mu mwuka kandi badashishikajwe nawo. Malaki yabaye intumwa yo kubwiriza kwihana Imana yakoresheje kugirango igarure ubwoko bwayo.

Audio Lesson:

Back to: Abahanuzi Bato: Hoseya – Malaki

Leave a Reply